Xence Finance

Xence Finance helpt ondernemingen bij het oplossen van strategische kernvraagstukken op het gebied van Finance: van het ontwikkelen van de ondernemingsstrategie tot het ondersteunen bij fusies, overnames en andere transacties. In de ondersteuning van transacties helpt Xence Finance haar cliŽnten bij de strategische en financiŽle aspecten. CliŽnten behoren tot de middelgrote ondernemingen en zijn actief in alle sectoren.

Xence Finance streeft naar duurzame relaties met haar cliŽnten. De visie van Xence Finance is lange termijn gericht en heeft waardecreatie optimalisatie als doel.

Xence Finance ondersteunt haar cliŽnten op interim-basis, bijvoorbeeld als financieel directeur. Daarnaast bieden wij de volgende diensten op consultancybasis aan:Strategisch advies
Xence Finance adviseert bij de strategische keuzes die u als ondernemer maakt. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij het bepalen van de te volgen groeistrategie van de onderneming en de wijze waarop u deze wilt financieren. Daarnaast bijvoorbeeld het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de geplande investeringen of het analyseren van de kostenstructuur van de onderneming. Verder treden wij graag op als klankbord voor het managementteam van een onderneming in alle strategische zaken.

Advisering bij koop, verkoop & financiering van ondernemingen
Xence Finance adviseert en begeleidt u bij de koop, verkoop of financiering van een onderneming. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij het bepalen van de acquisitiestrategie van uw onderneming of advisering bij het verkoop- en/of financieringsproces van uw onderneming. Xence Finance stelt ten behoeve van deze trajecten een financiering- of informatiememorandum samen en begeleidt het totale proces richting de bank, de investeerder of een mogelijke strategische koper.

Bedrijfswaarderingen
Xence Finance staat u bij bij het maken van een waardeanalyse van uw onderneming in het kader van bijvoorbeeld een fusie en/of afsplitsing van een onderdeel van de onderneming. Bij het opstellen van een waardering maken we uiteraard gebruik van verschillende waarderingsmethodieken.

Begeleiding van startende ondernemers
Xence Finance adviseert startende ondernemers bij de (financiŽle) onderbouwing van hun plannen. Door haar uitgebreide netwerk kan Xence Finance snel en efficiŽnt specialisten aan tafel krijgen die tegen aantrekkelijke voorwaarden startende ondernemers kunnen bijstaan.


Lid van de: